When I Grow Up I Wanna Be A Rock & Roll Star!

Old geezer learns Black Sabbath

The godfathers of Metal - Black Sabbath

When they were young: The godfathers of Metal – Black Sabbath

Hey, I started playing guitar @ 16 and quit at 17 (bad move!). At 62 I still want to be a rock star, arthritic hands and all, so I decided the Old Geezer needs to learn Black Sabbath on guitar. Here’s my first attempt at recording just a few weeks after acquiring my new setup: a cheap Strat-type guitar of the brand Morgan and a Focusrite 2i2 interface to get it into my computer where I can record with the free DAW Cakewalk by BandLab. Enjoy and play nice!

When I Grow Up I Wanna Be A Rock & Roll Star! Tenkte jeg skulle gjenopplive ungdomsdrømmen om å bli råkkestjerne. Det er aldri for seint å lære ei gammal bikkje nye triks! Kjøpte meg en gitar og noen opptaksgreier fra 4sound på Forus utenfor Stavanger (greie, kunnskapsrike og hjelpsomme karer!) og her er det første resultatet: Introen til Into The Void av Black Sabbath. Ække helt sikker på hvorfor trollet vises som thumbnail, siden jeg hadde valgt et annet bilde. Oh well…

My SEO plugin says I need to add more text, so here’s a filler paragraph. 1) I need to add my chosen key-phrase which happens to be Old geezer learns Black Sabbath several times to earn some Google love. 2) I need at least 300 words to get a passing grade from Yoast (which I am hereby trying to do). I guess mentioning Black Sabbath a few more times won’t hurt. I’ll have to run this through Google translate for a Norwegian version in order to boost my word count. Let’s hope the Google bots don’t flag this as meaningless filler text. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet…

Seo-pluginen min sier at jeg trenger å legge til mer tekst, så her er et fyllstoffavsnitt. 1) Jeg må legge til min valgte nøkkelfrase som tilfeldigvis er Gammel geezer lærer Black Sabbath flere ganger for å tjene litt Google-kjærlighet. 2) Jeg trenger minst 300 ord for å få bestått karakter fra Yoast (som jeg herved prøver å gjøre). Å nevne Black Sabbath et par ganger til vil vel ikke skade. Jeg må kjøre dette gjennom Google translate for en norsk versjon for å øke ordtellingen min. La oss håpe Google-robotene ikke flagger dette som meningsløs fylltekst. Lorem Ipsum Dolor sitte amet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *