Stavanger Aftenblad Sensurerer

Min kommentar:

“Det vil dessverre fortsatt overraske mange at Koranen ikke foreskriver noen straff med menneskelige hender for dem som spotter islam. Isteden maner den gang på gang til å vise tålmodighet.”

Jeg har ikke lest Koranen, men tar deg på ditt ord at du siterer den korrekt. Det er vel ikke selve boka Sian og deres sympatisører har problemer med (jeg kjenner svært lite til Sian og stiller meg for øyeblikket nøytral til deres ideologi). Men vi husker alle hva som skjedde etter publiseringen av Salman Rushdies Sataniske Vers og de danske karikaturene av Muhammad (saw).

Historien er full av folk som tolker både Bibel og Koran til eget forgodtbefinnende, både på godt og vondt, men det skal godt gjøres å fornekte at per 2021 så er Islam og dens hellige bok Koranen den farligste og dødeligste religion/tekst enten de nå tolkes “feil” eller “riktig” (No true Scotsman problemet). Ytterligere eksempler enn de jeg allerede har nevnt skulle være unødvendig.

Jeg antar at det er frykten for at den negative siden av Islam skal slå rot i Norge som motiverer mange nordmenn i protest. Om denne frykten er velbegrunnet tar jeg ikke stilling til her. Jeg vil bare fylle ut det som artikkelforfatteren har utelatt for å skape et mer helhetlig bilde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *